Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 671 - 680

izochora, isochora

křivka závislosti dvou stavových veličin při termodynamickém ději probíhajícím při stálém objemu . >> detail

izochorický, isochorický

probíhající při stálém objemu . >> detail

izochronie

časová shoda nějakého jevu, homochronie . >> detail

izochronní, isochronní

stejně trvající, současný . >> detail

izokefalie, isokefalie

umístění hlav do stejné výšky . >> detail

izoklina, isoklina

izolinie matetických inklinací . >> detail

izokosma, isokosma

izolinie intenzity kosmického záření . >> detail

izokřivka, isokřivka

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izočára, izolinie . >> detail

izolace, isolace

"oddělení, odloučení, osamocení; zamezení pronikání; opatření proti pronikání" . >> detail

izolacionizmus, izolacionismus, isolacionismus

"snaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.