Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 681 - 690

izolant, isolant

"izolační hmota; nevodič, izolátor" . >> detail

izolát, isolát

osamocený jev, prvek, předmět . >> detail

izolátor, isolátor

"izolační hmota; izolant; nevodící část elektrického zařízení oddělující jeden vodič od druhého nebo vodič od země" . >> detail

izolepa, isolepa

lepicí páska . >> detail

izolinie, isolinie

"čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka" . >> detail

izolovaný, isolovaný

"opatřený izolací; oddělený, osamocený" . >> detail

izomerie, isomerie

existence dvou i více izomerů . >> detail

izomery, isomery

sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi . >> detail

izometrie, isometrie

"rovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost" . >> detail

izomorfie, isomorfie

existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.