Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 691 - 700

izonefa, isonefa

izolinie celkové oblačnosti . >> detail

izopora, isopora

izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země . >> detail

izoprén, isopren

"1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů" . >> detail

izoseista, isoseista

izolinie stejné intenzity zemětřesení . >> detail

izostáze, isostase

hypotéza o rovnovážném rozložení hmot v zemské kůře . >> detail

izosylabizmus, izosylabismus, isosylabismus

stejnoslabičnost . >> detail

izoterma, isoterma

"1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu" . >> detail

izotermický, isotermický

probíhající při stálé teplotě . >> detail

izotermie, isotermie

jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění . >> detail

izoton, isoton

člen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.