Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 701 - 710

izotonický

mající stejný osmotický tlak; Roztoky, které mají stejné množství částic v objemové jednotce; V lékařství se pod pojmem izotonický rozumí roztok, který má stejný osmotický tlak jako krev.. >> detail

izotopy, isotopy

nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru . >> detail

izotropie, isotropie

jev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří . >> detail

izotyple, isotypie

existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.