Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 71 - 80

ichtyografie

popis ryb . >> detail

ichtyologie

nauka o rybách . >> detail

ichtyóza, ichtyosa

vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí . >> detail

ikebana

umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi . >> detail

ikona, icona [ikona]

"1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače" . >> detail

ikonizace, ikonisace

"nahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními; užívání ikon při komunikaci s počítači" . >> detail

ikono-

první část složených slov mající význam obraz, ikona . >> detail

ikonodulie

uctívání obrazů svatých, ikonolatrie . >> detail

ikonografie

obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění . >> detail

ikonoklazmus, ikonoklasmus

obrazoborectví . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.