Slovník cizích slov .net

j - výpis slov 91 - 100

jungle [džangl]

využití neobvyklých efektů jednotlivých hudebních nástrojů . >> detail

jungle style [džangl stajl]

specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona . >> detail

junior

"mladší; sportovec, který věkem přísluší do mladší kategorie; zkratka jun." . >> detail

junker

příslušník drobné pruské venkovské šlechty . >> detail

junktim

"spojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu" . >> detail

junktura

spojení (např. kostí) . >> detail

junonský

ztepilý, vznešený, hrdý . >> detail

jura

střední útvar druhohor . >> detail

jurisdikce

soudní pravomoc . >> detail

jurisprudence

právní věda . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.