Slovník cizích slov .net

j - výpis slov 11 - 20

jakobinizmus, jakobinismus

stupňování teroru a jeho obracení i do vlastních řad . >> detail

jakostní

částečně synonymum pro kvalitní, ale slovo spíše vyjadřující fakt, že (většinou zboží) dosahuje určité jakosti, tedy že patří do určité třídy (skupiny) dle kvality (jakostní třídy). Např. 1. jakost, 2. jakost.. atd.. >> detail

jaktace, iactacio [jaktáció]

zmítání se nemocného na lůžku, prudký neklid . >> detail

jakuza

japonská obdoba mafie, typické je pro ně výrazné tetování na těle s motivy: drak, květ, horská krajina, moře;název odvozen od nejhoršího možného skóre v japonské karetní hře ojčokabu. >> detail

jam [jam]

"1. ovíjivá vytrvalá rostlina, jejíž hlízy lze konzumovat podobně jako brambory; 2. džem" . >> detail

jam session, jamsession [džem sešn]

džezové muzicírování, nepřipravené provozování džezu pro vlastní zábavu . >> detail

jamb

"dvouslabičná sestupná stopa; jambický verš" . >> detail

jamboree [džemborí]

"slavnostní shromáždění; setkání politiků, sportovců, delegátů skautských organizací" . >> detail

jamování [džemování]

improvizace náhodného seskupení hudebníků . >> detail

jančár, jančar

nářečí: vysoké boty, které ženy používaly ke kroji.;zastarale (expresivní): neforemné, staré boty. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.