Slovník cizích slov .net

j - výpis slov 41 - 50

jer

"název dvou starobylých slovanských hlásek (tvrdý a měkký j.); název podobně psaných hlásek v azbuce (tvrdý a měkký znak)" . >> detail

jericho

zahradní popínavý keř s vonnými květy, zimolez kozí list . >> detail

jet [džet]

letadlo s tryskovým pohonem . >> detail

jeté [žeté]

v baletu skok z jedné nohy na druhou . >> detail

jetstreem [džetstrím]

tryskové proudění . >> detail

jezuité, jesuité

řád řeholních kleriků, Tovaryšstvo Ježíšovo . >> detail

jezule

jezulátko, Ježíšek . >> detail

jidiš

spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy . >> detail

jin

negativní, temný, ženský princip v čínské filozofii . >> detail

jinotaj

alegorie, symbolické vyjádření, například: výrok jehož pravý smysl má být ukryt, a k porozumění je zapotřební například klíč nebo odlišný pohled. Jinotaj je možno nalézt v textu, ale i výtvarných dílech.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.