Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 991 - 1000

konkordantní

"shodný, souhlasný; harmonický" . >> detail

konkordát

smlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví . >> detail

konkrece

"zhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně" . >> detail

konkrement

patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen . >> detail

konkretizace, konkretisace

upřesnění, uskutečnění, realizace . >> detail

konkrétní

"určitý, přesný; skutečný, věcný, hmatatelný" . >> detail

konkrétum

"něco smysly vnímatelného; podstatné jméno konkrétní" . >> detail

konkubinát

vztah muže a ženy, kteří nejsou manželé, ale trvale spolu žijí, např. druh a družka . >> detail

konkurence

"soupeření, soutěžení; projev hospodářské soutěže" . >> detail

konkurent

soupeř . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.