Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1011 - 1020

konsenzus, konsensus, konsens, consensus [konsenzus]

shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost . >> detail

konsignace

"seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží" . >> detail

konsignant

odesílatel, deponent . >> detail

konsolidace

upevnění, ustálení, úprava hospodářských nebo politických poměrů firmy nebo státu;sjednocení různých závazků v jeden závazek;lék. zkostnatění zlomeniny kosti; geologie: postupné zmenšování objemu zeminy tlakem (= zpevnění). >> detail

konsonance

souznění, libozvuk, souzvuk . >> detail

konsonant

souhláska . >> detail

konsonantizmus, konsonantismus-

"soustava souhlásek; nauka o souhláskách" . >> detail

konsorcium

"společenství; příležitostné sdružení právnických subjektů k provedení určitého obchodu" . >> detail

konspekt

"plán díla v tezích; zhuštěný obsah díla" . >> detail

konspirace

spiknutí, komplot, tajná dohoda . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.