Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1031 - 1040

konstelace

"postavení, souběh okolností,stav věcí; postavení hvězd a planet" . >> detail

konsternace

"zmatek, zděšení; nepříjemné překvapení; úžas, ohromení" . >> detail

konsternovat

nepříjemně překvapit; zděsit, zarazit. >> detail

konstituce

"1. ústava, uzákonění; 2. stavba těla. tělesný stav; 3. složení, uspořádání; 4. církevní dekret, dokument" . >> detail

konstitucionalistika

věda o ústavním právu . >> detail

konstituční monarchie

forma monarchie, v níž je moc panovníka omezena nebo vymezena ústavou (konstitucí), kterou schvaluje jiný orgán, například parlament. >> detail

konstituovat

ustanovit, ustanovovat, zřídit, zřizovat . >> detail

konstrikce

zúžení, sevření, utažení, podvázání . >> detail

konstriktiva

úžinová souhláska . >> detail

konstriktor

svěrač . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.