Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1041 - 1050

konstruktivizmus, konstruktivismus-

umělecký (zejm. architektonický) směr 20. let 20. století zdůrazňující konstrukci, kvalitu materiálu a účelnost . >> detail

konstruktivní

tvořivý, činorodý . >> detail

konšel

radní, člen městské nebo obecní rady . >> detail

kontakt

dotyk, spojení, styk . >> detail

kontaktáž

uskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení . >> detail

kontaktér

prostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař . >> detail

kontaktní

"dotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným" . >> detail

kontaktovat

navázat kontakt . >> detail

kontaminace

"znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření; infekce, nakažení organizmu" . >> detail

kontaminant

znečišťující látka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.