Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1051 - 1060

kontaminant

znečišťující látka . >> detail

kontejner

přepravník, pojízdná nádoba na tuhý komunální odpad . >> detail

kontejnment

"1. kontrola, omezení; sebeovládání; 2. ochranný kryt jaderného reaktoru a primárního okruhu" . >> detail

kontemplace

rozjímání, přemýšlení, uvažování . >> detail

kontemplativní

knižně: rozjímavý, nazíravý; věnující se meditaci, liturgii. >> detail

kontempletivní

rozjímavý, hloubavý, přemítavý . >> detail

kontext

"souvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí" . >> detail

kontiguita

styčnost, dotyk věcí v čase a prostoru, sousedství . >> detail

kontinent

pevnina, světadíl . >> detail

kontinentalita

pevninský, vnitrozemský charakter, např. Počasí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.