Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1081 - 1090

kontraktor

smluvní strana, kontrahent . >> detail

kontraktura

zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou . >> detail

kontralaterální

ležící na opačné straně . >> detail

kontramaska

maska používaná v trikové technice při snímání nebo kopírování . >> detail

kontrapost

výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze . >> detail

kontrapozice, kontraposice

protiklad . >> detail

kontraproduktivní,

působící nevhodně, proti výsledku, řešení . >> detail

kontrapunkt

druh skladebné práce, v němž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost . >> detail

kontrarevoluce

regresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí . >> detail

kontrárnost, contrarietas [kontrarietás]

protilehlost, opačnost, protichůdnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.