Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1091 - 1100

kontrasignace

spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny . >> detail

kontrasignovat

právo: spolupodpisovat, spolupodepsat. >> detail

kontrast

"naprostá odlišnost; protiklad, opak rozdílnost" . >> detail

kontrastní

naprosto odlišný, opačný, rozdílný . >> detail

kontrektace

erotika v rámci společenských styků, kupříkladu: tanec. >> detail

kontribuce

"nucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě" . >> detail

kontrola

přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování . >> detail

kontrolér

zařízení pro řízení chodu elektrických motorových vozidel . >> detail

kontrovat

"provádět protipohyb, zpětný záběr; slovně replikovat" . >> detail

kontroverze, kontroverse

spor, hádka, prudká výměna názorů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.