Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1101 - 1110

kontroverzní, kontroversní

sporný . >> detail

kontumace

"1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel" . >> detail

kontura

"obrys; nákres v hlavních liniích" . >> detail

kontuze, kontuse

zhmoždění, pohmoždění . >> detail

konurbace

souměstí, aglomerace měst . >> detail

kónus

"kužel; kuželovitá součástka různých strojů" . >> detail

konvalidace

zhojení, dodatečné zplatnění právního vztahu . >> detail

konvekce

přenos látky a energie prouděním, proudění . >> detail

konvektivní

založený na konvekci, související s prouděním, konvekční . >> detail

konvektor

topné těleso teplovzdušného vytápění . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.