Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1111 - 1120

konvence

"dohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo" . >> detail

konvencionalizmus,konvencionalismus

"1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci" . >> detail

konvenční

"dohodnutý, sjednaný, smluvní; obvyklý, běžný" . >> detail

konvenovat

vyhovovat, odpovídat, hodit se, být vhod . >> detail

konvent

"shromáždění, schůzka; osazenstvo, budova kláštera" . >> detail

konvergence

sbíhavost, sbíhání, sbližování . >> detail

konvergentní

"sbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí" . >> detail

konvertibilita

směnitelnost, převoditelnost, přepočitatelnost . >> detail

konvertiplán

experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním . >> detail

konvertita

kdo přestoupil na jinou víru, zejm. Katolickou . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.