Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1121 - 1130

konvertovat

změnit, obrátit, přestoupit . >> detail

konverzace, konversace

"rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce" . >> detail

konverze, konverse

přeměna, změna, obrat . >> detail

konvexita

vydutost, vypouklost, vypuklost, konvexnost . >> detail

konvexkonkávní

dutovypuklý . >> detail

konvexní

vydutý, vypouklý, vypuklý, klenutý . >> detail

konvexnost

konvexita . >> detail

konvivialita

schopnost udržovat dobré sociální vztahy, družnost, soudržnost. Termín uvedl v užívání Ivan Illich.;ve volnějším významu: veselost, radostnost.. >> detail

konviviální

soudržný, družný, sdružující;ve volnějším významu: veselý, radostný. >> detail

konvoj

"ochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.