Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1141 - 1150

konziliární, konsiliární

poradní . >> detail

konzilium, konsilium

"poradní sbor; odborná porada lékařů" . >> detail

konzistence, konsistence

soudržnost, pevnost, hutnost;skupenství;logika: bezespornost. >> detail

konzistoř, konsistoř

"poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví" . >> detail

konzola, konsola

"konstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí" . >> detail

konzul, konsul, consul [konzul]

"1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě" . >> detail

konzulární, konsulární

souvisící s úřadem konzula . >> detail

konzulát, konsulát

"budova konzulárního úřadu; úřad konzula" . >> detail

konzultace, konsultace

"porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího" . >> detail

konzultant, konsultant

"odborný poradce; vyučující poskytující konzultace" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.