Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1151 - 1160

konzultativní, konsultativní

poradní . >> detail

konzum, konsum

"1. spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; 2. obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna" . >> detail

konzumace, konsumace

"1. spotřeba, konzum; 2. právo dokonání něčeho" . >> detail

konzument, konsument

spotřebitel, odběratel . >> detail

konzumerismus

ekonomie: chování, kdy lidé zbytečně (nadměrně) hromadí předměty nebo požitky s cílem nalézt osobní štěstí. Vlastně nakupují a spotřebovávají zboží nad míru svých základních potřeb. Tento fenomén je spojován zejména se západním světem, ale díky globalizace je dnes přítomný po celém světě. Konzumerismus byl umožněn masovou produkcí, transportem zboží i na velké vzdálenosti a podporován je do značné míry agresivní reklamou.. >> detail

konzumní, konsumní

"spotřební; průměrné kvality" . >> detail

konzumovat, konsumovat

spotřebovat, spotřebovávat, strávit . >> detail

konzumpce, konsumpce

"spotřeba, pohlcení, užívání spotřebních předmětů k uspokojení potřeb; obsažení jednoho trestného činu v jiném" . >> detail

kooperace

spolupráce . >> detail

kooperativní

"svépomocný; družstevní" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.