Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1161 - 1170

kooptace

přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů . >> detail

koordinace

uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce . >> detail

koordináta

souřadnice . >> detail

koordinátograf

přístroj k přesnému vynášení bodů daných souřadnicemi do plánů, grafů . >> detail

kopie

"nepůvodní dílo přesně napodobující originál; mechanicky vyrobený další exemplář (otisk, průpis)" . >> detail

kopilot

druhý pilot velkých dopravních letadel . >> detail

kopiózní, kopiosní

hojný, častý . >> detail

koplanární

odb.: ten, který leží v určité rovině. >> detail

kopolymerace, kopolymerizace

řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů . >> detail

kopra

sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.