Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1181 - 1190

korán

posvátná kniha islámu . >> detail

koraze, korase

obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze . >> detail

kord

"1. dlouhá bodná zbraň, šermířská zbraň; 2. vroubkovaná tkanina, manšestr; 3. tkanina na vyztužování koster pneumatik" . >> detail

kordon, kordón

"1. zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; 2. tvarovaný ovocný stromek; 3. mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru" . >> detail

kordonet

silná skaná příze . >> detail

korekce

"oprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vězňů" . >> detail

korektiv

opravný, nápravný prostředek . >> detail

korektní

správný, slušný, společensky bezvadný . >> detail

korektor

"zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu" . >> detail

korektura

"oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.