Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1191 - 1200

korektura

"oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury" . >> detail

korelace

vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději . >> detail

korelát

souvztažný pojem . >> detail

korepetitor

"hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel" . >> detail

korespondence

"1. dopisování; dopisy; 2. vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají; 3. log. relace mezi dvěma třídami" . >> detail

korespondent

"dopisovatel, zpravodaj; úředník obstarávající korespondenci" . >> detail

korespondovat

"dopisovat si; shodovat se, být v souladu, ve shodě" . >> detail

korfbal, korfball

sportovní míčová hra smíšených družstev mužů a žen podobná basketbalu . >> detail

koriandr

jednoletá bylina, jejíž plody se užívají jako koření . >> detail

korida, corrida [korida]

býčí zápasy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.