Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1211 - 1220

korodovat

"podléhat korozi; způsobovat korozi" . >> detail

korofilie

sex. náklonnost mužů ve středním a starším věku (i lesbických žen) k dospívajícím dívkám (řecky: kore = dívka). >> detail

korona

"1. věnec, koruna; 2. vnější vrstva sluneční atmosféry; 3. druh elektrického výboje vznikající v okolí silně zakřivených vodičů" . >> detail

koronální

související s korónou . >> detail

koronární

věnčitý, korunový . >> detail

koroner, coroner [koroner]

úřední ohledávač mrtvol . >> detail

koroze, korose

"1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy" . >> detail

korporace, corporation [korporejšn]

"obchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost" . >> detail

korporativizmus, korporativismus-

italská varianta fašistické ideologie . >> detail

korporativní

"hromadný, společný; stavovský" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.