Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1251 - 1260

kosmopolitní

související s kosmopolitem, kosmnpolitou a kosmopolitizmem . >> detail

kosmoráma

diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru . >> detail

kosmos

vesmír, svět . >> detail

kostální

žeberní . >> detail

kostým

"dámský oblek; divadelní a maškarní oděv" . >> detail

košárování

umísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin . >> detail

košer

"nezávadný, čistý; k. maso. >> detail

košt

ochutnávka . >> detail

koštýř, koštéř

"1. násoska k odebrání vzorku vína ze sudu; 2. koštér- ochutnávač, který posuzuje a hodnotí kvalitu vína zrakem, čichem a ochutnáváním" . >> detail

kóta

"vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.