Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1281 - 1290

krakorec

"1. podpěrný nosník vyčnívající před líc zdiva; 2. konstrukce k zachycení vesel uložených ve vidlici, k uložení lodí v loděnici" . >> detail

krakování

tepelné štěpení vyšších uhlovodíků na nižší . >> detail

kramle

železná svora ke spojování trámů, tesařská skoba . >> detail

kraniální

směřující k lebce, lebeční, horní . >> detail

kranio-

první část složených slov mající význam lebka, lebeční . >> detail

kraniometr

přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr . >> detail

kraniometrie

vyšetřování a hodnocení velikosti lebky měřením . >> detail

kranioskopie

zkoumání lebky popisnými způsoby . >> detail

kraniostenóza, kraniostenosa

deformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů . >> detail

kraniotomie

operativní otevření lebky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.