Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1361 - 1370

kryofilní

chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách . >> detail

kryofyt

rostlina žijící na tajícím sněhu nebo ledu, chladnomilná rostlina . >> detail

kryogeneze, kryogenese

souhrn procesů probíhajících v nejsvrchnější části zemské kůry pří záporných teplotách . >> detail

kryogenika

část fyziky zabývající se jevy, které probíhají při velmi nízkých teplotách (obv. kapalného helia) . >> detail

kryogenní

mrazový, vzniklý působením mrazu . >> detail

kryochirurgie

chirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně . >> detail

kryokauter

přístroj pro koagulaci tkání pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku . >> detail

kryokonit

meteorický prach na ledovcích v polárních a vysokohorských oblastech . >> detail

kryolit

minerál používaný při elektrolytické výrobě hliníku . >> detail

kryologie

nauka o kryosféře . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.