Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1471 - 1480

kurtina

hradební zeď nebo opevňovací val mezi baštami či bastiony . >> detail

kurtizána

"prodejná žena, milostnice, nevěstka pohybující se ve vyšších kruzích; prostitutka" . >> detail

kurtoezie, kurtoasie

zdvořilost, dvornost, galantnost . >> detail

kurvatura

zaoblení, zakřivení, křivka . >> detail

kurýr

osoba pověřená doručením důležité zprávy, posel . >> detail

kurýrovat

léčit . >> detail

kurziva, kurzíva, kursiva

"1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek" . >> detail

kurzkurs

"1. cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu; 2. dopravní směr, úhel letu; 3. směr, režim, ráz, např. politiky; 4. soubor přednášek" . >> detail

kurzor, kursor

pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku . >> detail

kurzorický, kursorický

zběžný, rychle probíhající . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.