Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1541 - 1550

kvartil

tři hodnoty znaku, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot znaku do čtyř stejných částí . >> detail

kvarto

čtyřválcová válcovací stolice . >> detail

kvaš

malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou . >> detail

kvaternion

zobecnění komplexních čísel . >> detail

kvaternita

čtveřice . >> detail

kvazar, kvesar

kosmický objekt podobný hvězdám s velkým rudým posuvem, intenzivní rádiový zdroj . >> detail

kvazi-, quasi- [kvazi-]

první část složených slov mající význam jakoby, připomínající, zdánlivý . >> detail

kvazičástice

elementární částice systému mnoha částic . >> detail

kvazipeníze

termínové vklady a depozita v bankách . >> detail

kvazistelární

hvězdám podobný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.