Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1561 - 1570

kvinta

"pátá třída osmiletých středních škol; pátý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón" . >> detail

kvintesence

výtažek, tresť; přeneseně charakteristická podstata něčeho, zhuštěně zachycená; jádro; v astronomii: dynamická, časově se vyvíjející a prostorově nehomogenní forma energie vykazující tlak dostatečně záporný na to, aby urychlovala rozpínání vesmíru.. >> detail

kvintet

komorní skladba pro pět nástrojů nebo hlasů . >> detail

kvinteto

soubor pěti hráčů nebo zpěváků komorní hudby . >> detail

kvintillon, kvintilión

číslo 10 na 30, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 18 . >> detail

kvit

být si kvit, mít vyrovnané závazky, nic si nedlužit, být vyrovnáni . >> detail

kvitance

stvrzenka, účtenka, potvrzení o zaplacení dluhu . >> detail

kvitovat

"potvrdit příjem; vzít na vědomí" . >> detail

kvizkvíz

"společenská hra s otázkami a odpověďmi, hádanková soutěž; krátký ústní nebo písemný test" . >> detail

kvocient

"podíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu; mat. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.