Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1571 - 1580

kvodlibet, quodlibet [kvodfibet]

"co je libo; směs, všehochuť" . >> detail

kvorum

nejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný . >> detail

kvota

stanovený počet, poměrný díl . >> detail

kwacha

měnová jednotka Malawi a Zambie . >> detail

kwanza

měnová jednotka Angoly . >> detail

kyanotypie

způsob fotochemického rozmnožování . >> detail

kyanování

"1. impregnace dřeva chloridem rtuťnatým; 2. sycení povrchu oceli dusíkem a uhlíkem, nitrocementování" . >> detail

kybernetika

teorie informace, sdělování a řízení . >> detail

kýč

naoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo . >> detail

kyfoskolióza, kyfoskoliosa

chorobné vybočení páteře dozadu a na stranu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.