Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 151 - 160

kanyla

jemná trubička zaváděná do těla . >> detail

kanystr

plechová nebo plastová nádoba na skladování a přepravu kapalin . >> detail

kaoliang

významná obilnina teplých oblastí, čirok, sorgo . >> detail

kaolin, kaolín

hornina obsahující kaolinit, surovina pro keramický průmysl . >> detail

kaolinit

jílový minerál v kaolinu, surovina pro keramický průmysl . >> detail

kaon

elementární částice patřící mezi mezony . >> detail

kap, cap [kap]

"1. pláštěnka, přehoz; 2. mys" . >> detail

kapacita

"1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník" . >> detail

kapacitance

reaktance ideálního kondenzátoru . >> detail

kapacitor

kondenzátor . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.