Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 221 - 230

karcinogen

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen . >> detail

karcinogeneze, karcinogenese

vznik zhoubného bujení, kancerogeneze . >> detail

karcinogenita

schopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita . >> detail

karcinom

zhoubný nádor, rakovina . >> detail

karcinostatikum

látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum . >> detail

karcinóza, karcinosa

celkové zachvácení organizmu rakovinou . >> detail

kardamom

zázvorovitá rostlina, koření . >> detail

kardan

cardanův kloub, kloubový hřídel . >> detail

kardiak

člověk trpící chronickou srdeční chorobou . >> detail

kardialgie

"bolest žaludku; bolest v krajině srdeční" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.