Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 251 - 260

kariéra

"rychlý postup v zaměstnání; vzestupná úspěšná životní dráha; dosažený úspěch" . >> detail

kariérista

ctižádostivý člověk podřizující všechno vlastní kariéře . >> detail

karies

"zubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer" . >> detail

karikatura

"zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; obdobně zacílený literární výtvor; nepodařený výtvor" . >> detail

karikovat

přeháněním zesměšňovat . >> detail

karimatka

tepelně izolační plastová podložka . >> detail

karma

"1. plynový průtokový ohřívač vody; 2. Karma" . >> detail

karman, karmán

v indickém náboženství zákon řídící lidský osud, zejm. převtělování, karma . >> detail

karmelitán

člen žebravého mnišského řádu . >> detail

karmín

červenofialové barvivo . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.