Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 281 - 290

karter

spodní část skříně spalovacího motoru . >> detail

karting

závod motokár . >> detail

karto-

"první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní" . >> detail

kartodiagram

tematická mapa s diagramy statistických údajů . >> detail

kartografie

věda zabývající se mapami . >> detail

kartogram

tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu . >> detail

kartomantie, kartomancie

věštění, hádání z karet . >> detail

karton

"1. lepenka, tvrdý papír, krabice z lepenky; 2. návrh nástěnné malby, mozaiky ap. na papíře ve skutečné velikosti provedený uhlem, tužkou nebo barvou" . >> detail

kartotéka

seznam, evidence . >> detail

kartouza

"klášter mnišského řádu kartuziánů; klášter" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.