Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 291 - 300

kartuš, kartuše

"ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)" . >> detail

kartuzián

příslušník přísného mnišského řádu kartuziánů . >> detail

karunkula

hrbolek, měkký výrůstek . >> detail

karusel

"1. jezdecká přehlídka; 2. šermířský turnaj; 3. stroj. svislý soustruh; 4. křižovatka ve tvaru kruhového objezdu" . >> detail

karyatida

plastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí . >> detail

karyo-

"první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní" . >> detail

karyologie

nauka o struktuře a funkci buněčného jádra . >> detail

kasa

pokladna . >> detail

kasace

"1. přezkoumání, případně zrušení soudního rozhodnutí; 2. zrušení listiny, zbavení úřadu nebo hodnosti; 3. druh příležitostné hudební skladby" . >> detail

kasava

"maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.