Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 331 - 340

katalýza, katalysa

urychlení chemické reakce katalyzátory . >> detail

katalyzátor

látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění . >> detail

katamaran

plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky . >> detail

katapult

"1. starověká metací zbraň; 2. zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla" . >> detail

katar

"1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií" . >> detail

katarakt

"1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů" . >> detail

katarakta

šedý zákal . >> detail

katarze, katarse, katharse

vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce . >> detail

katastr

"území obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis" . >> detail

katastrofa

pohroma, neštěstí, zánik . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.