Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 341 - 350

katatonie

"souhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie; ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit" . >> detail

katatymie

zkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce . >> detail

katedra

"1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti" . >> detail

katedrála

"velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze" . >> detail

kategorický

výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost . >> detail

kategorie

"skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy" . >> detail

kategorizace, kategorisace

zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování . >> detail

katecheta

učitel náboženství . >> detail

katecheze, ketechese

vyučování církevní nauky . >> detail

katechizmus, katechismus

učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.