Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 381 - 390

kavalír

"čestný, charakterní člověk; společník dámy" . >> detail

kavalkáda

"slavnostní jezdecký průvod; řada jezdců, vozidel, lodí" . >> detail

kavatina, cavatina [kavatýna]

v opeře a oratoriu lyrický sólový zpěv jednodušší než árie . >> detail

kavelec

pryčna, prosté lůžko . >> detail

kaverna

dutina . >> detail

kavernikolní

jeskynní . >> detail

kaviár

"1. jikry zejm. jeseterovitých a lososovitých ryb konzervované solí; 2. vzor vlněné tkaniny se světlými body na tmavém podkladě" . >> detail

kavita

dutina, vyhloubenina . >> detail

kavitace

tvoření dutin uvnitř proudící kapaliny uvolňováním pohlceného kyslíku nebo jiného plynu . >> detail

kávo-

první část složených slov mající význam káva, kávový . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.