Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 461 - 470

kinetika

"1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek" . >> detail

kinetizmus, kinetismus

umělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu . >> detail

kineto-

první část složených slov mající význam pohyb, pohybující se . >> detail

kinetofon

Edisonův přístroj vzniklý spojením kinetoskopu a fonografu . >> detail

kinetografie

grafický záznam pohybu . >> detail

kinetoskop

původní Edisonův kinematografický přístroj . >> detail

kinetóza, kinetosa

nemoc z pohybu . >> detail

kineze, kinese

neřízený pohyb organizmu vyvolaný specifickými podněty . >> detail

kinezika

komunikace: původ má v řeckém slovu: kinemá - pohyb. Oblast zkoumání, která se zabývá pohyby těla, pohybové projevy v sociální komunikaci. Projevy kinezikou sledované se řadí mezi neverbální komunikaci.. >> detail

kineziologie, kineslologie

nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.