Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 471 - 480

king síze [king sajz]

královský formát, velikost, zvlášť velký rozměr, např. Cigaret . >> detail

kinin

biologicky vysoce účinná látka bílkovinné povahy v krevní plazmě ovlivňující rozšiřování cév, zvyšující propustnost kapilár . >> detail

kino

"1. filmové představení, biograf; podívaná; 2. černá nebo červená klovatina z některých tropických dřevin užívaná v lékařství, parfumerii, koželužství" . >> detail

kinoautomat

"filmové představení (s účastí moderátora), jehož průběh ovlivňují diváci volbou z nabízených variant příběhu; technické zařízení k realizaci takového představení" . >> detail

kinocílie

řasinka umožňující pohyb buňky nebo víření vody kolem ní . >> detail

kinofilm

perforovaný filmový pás šířky 35 mm . >> detail

kinogram

série snímků zachycující tentýž objekt v jednotlivých fázích, rozfázování pohybu . >> detail

kinotéka

sbírka a půjčovna zejm. školních filmů . >> detail

kinžál, kindžál

sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí . >> detail

kiosk

"zahradní besídka; prodejní stánek, kiosek" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.