Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 531 - 540

klerikalizmus, klerikalismus

"úsilí o vliv církve na politický život a veřejnou moc; takto orientovaný politický směr" . >> detail

klerofašizmus, klerofašismus

politické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu . >> detail

klerokracie

vláda kněží nebo církve . >> detail

kleronomní

vrozený, zděděný . >> detail

klérus, klér

duchovenstvo . >> detail

klevela

konzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera . >> detail

klient

zákazník chráněnec . >> detail

klientela

okruh zákazníků . >> detail

klif

pobřežní sráz, útes . >> detail

klika

"skupina lidí navzájem se podporujících v dosažení svých cílů; štěstí" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.