Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 541 - 550

klima

"podnebí; poměry, situace, prostředí" . >> detail

klimakterium, klimaktérium

období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, klimax, přechod . >> detail

klimatický

"týkající se podnebí; podnebný" . >> detail

klimatografie

část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti . >> detail

klimatologie

nauka o podnebí . >> detail

klimax

"1. vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol; 2. liter. řada výrazů zesilujících základní význam; 3. konečné stadium vývoje biocenózy; 4. klimakterium, období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, přechod" . >> detail

klimetizace, klimetisace

úprava vzduchu v uzavřených prostorách . >> detail

klimpr

piano . >> detail

klinč, clinch [klinč]

"držení nebo sevření soupeře; zaklesnutí pažemi" . >> detail

klinika

nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.