Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 621 - 630

koga

obchodní a válečná, obv. dvou nebo třístěžňová těžká plachetní loď s nástavbami na přední i zadní části . >> detail

kogentní

"nařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný" . >> detail

kognece

"právo pokrevní příbuzenství; příbuznost" . >> detail

kognice

poznávání, poznávací schopnost . >> detail

kognitivní

poznávací, sdělný . >> detail

kognitivní disonance

psychologie. Česky: poznávací nesoulad. Teorie, kterou v 50. letech 20 století rozpracoval Leon Festinger. Jedná se o rozpor, ke kterému dochází když se člověk dovídá o nějaké osobě, jevu nebo předmětu poznatky, které vedou k prožitku napětí, nesouladu (disonance) = neslučitelnosti, s tím, co člověk dosud zažil, v co věří. Následně se tedy člověk snaží tento nesoulad (disonanci) odstranit. Mnohdy lidé ignorují, nebo snižují význam poznatků, které nezapadají to jejich stávajícího myšlenkového systému. Zachovávají si tím svou vnitřní harmonii a stabilitu. Obecně na nesoulad lidé reagují kognitivními a postojovými změnami.. >> detail

kohabitace

někdy vykládáno jako soulož (lékařství); sociologové jej používají ve smyslu soužití muže a ženy (nesezdané soužití). >> detail

koherence

souvislost, spojitost . >> detail

koherentní

"souvislý, spojitý, soudržný; související" . >> detail

koheze, kohese

soudržnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.