Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 661 - 670

kolace, kolecionace

"porovnávání dvou stejných textů; započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného" . >> detail

kolagen

jednoduchá bílkovina obsažená v kůži, šlachách, ve vazivu . >> detail

kolaps

zhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému . >> detail

kolapsar

zhroucená hvězda s velkou hustotou a silnou gravitací, z níž nemůže uniknout ani světlo, černá díra . >> detail

kolaterála

"vedlejší větvení např. cévy, nervu; vedlejší větev příbuzenství koletura, farnost" . >> detail

kolaudace

"schválení; ověření výchozích podmínek při dokončení" . >> detail

koláž

"technika vlepování různých materiálů do plochy obrazu; výtvarné dílo touto technikou vytvořené" . >> detail

kolega

spolupracovník . >> detail

kolegialita

vzájemná soudržnost mezi spolupracovníky, kolegiálnost . >> detail

kolegium

"1. v antickém Římě sdružení osob společných zájmů; 2. stálý poradní orgán, např. ministra, děkana" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.