Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 671 - 680

kolej

"1. zařízení sloužící k ubytování, popř. i stravování studentů vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel" . >> detail

kolekce

sbírka, soubor, souprava . >> detail

kolektiv

"1. společenství; organizovaná, obvykle malá skupina osob; 2. druh optické čočky" . >> detail

kolektivizece, kolektivisace

přeměna soukromého hospodaření v kolektivní . >> detail

kolektivizmus, kolektivismus

podřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu . >> detail

kolektivum

"kolektiv; jaz. podstatné jméno hromadné" . >> detail

kolektomie

chirurgické odstranění části tlustého střeva . >> detail

kolektor

"1. výběrčí; 2. sběrací zařízení, sběrač, lapač; zařízení k zachycení a přeměně jedné formy energie na jiné formy energie; podzemní stavba tunelového charakteru; 3. přísada zvyšující vytavitelnost rmutu" . >> detail

kolenchym

rostlinné zpevňovací pletivo . >> detail

koleoptéra

"rychlý letoun s možností kolmého startu a přistání; místo křídel má kolem trupu prstencovou nosnou plochu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.