Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 701 - 710

kolokace

dvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek . >> detail

kolokázie, kolokasie

tropická bylina pěstovaná pro jedlé hlízy s velkým obsahem škrobu . >> detail

kolokvializmus, kolokvialismus

hovorový výraz . >> detail

kolokvium

"rozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava" . >> detail

kólon

"větný úsek takt; dvojtečka" . >> detail

kolon, colon [kolon]

úsek tlustého střeva, tračník . >> detail

kolón, colón [kolón], colon [kolon]

"1. měnová jednotka Kostariky a Salvadoru; 2. nájemce zemědělské půdy, osadník, zejm. v Jižní Americe" . >> detail

kolona

"1. dlouhá řada; útvar; sloupec; 2. organizovaná skupina lidí s určitým úkolem; 3. destilační zařízení" . >> detail

kolonáda

"sloupořadí; otevřená chodba se sloupořadím" . >> detail

kolonel

"1. plukovník; 2. písmo o velikosti 7 bodů" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.