Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 711 - 720

koloniál

obchod se smíšeným zbožím . >> detail

kolonializmus, kolonialismus

systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých . >> detail

kolonie

"1. skupina jedinců nebo soubor jednotlivostí tvořící určitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodářsky a politicky závislé území" . >> detail

kolonista

"osadník; obyvatel kolonie" . >> detail

kolonizace, kolonisace

proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování . >> detail

kolonoskopie

vyšetření tlustého střeva endoskopem, koloskopie . >> detail

koloproktologie

medicína: obor zaměřující se na onemocnění tlustého střeva a konečníku. Koloproktologie je interdisciplinární obor gastroenterologie, chirurgie. Kolo- označuje střevo; prokto- poté konečník.. >> detail

koloptóza, koloptosa

pokles příčného tračníku . >> detail

kolorace

zdobení barvami, barvení, zbarvení . >> detail

koloratura

druh pěvecké techniky užívající melodické ozdoby . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.