Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 781 - 790

komiks, comics [komiks]

obrázkový seriál . >> detail

komisař

"1. osoba určená k provedení zvláštního úkolu, zastupující stát nebo státní správu; 2. stupeň úřední hodnosti ve státní správě" . >> detail

komise

"1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží" . >> detail

komisionální zkouška

zkouška při které jsou vědomosti zkoušeného ověřovány ne jednotlivcem (zkoušejícím), ale skupinou zkoušejících (komisí). >> detail

komisionář

samostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost . >> detail

komisné

poplatek za uskutečněný obchod, kurtáž . >> detail

komisní

"služební, úřední; úředně odměřený, přísný; k. prodej. >> detail

komitent

"příkazce v komisionálním obchodě; zákazník" . >> detail

komiterna

komunistická (III.) internacionála (přidal: Petr Novotný). >> detail

komitét, komité

"skupina osob pověřená nějakým úkolem; organizační výbor" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.