Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 791 - 800

komnata

pěkně zařízený prostorný pokoj, obv. zámecký, hradní . >> detail

komoce, commotio [komoció]

otřes, pohnutí . >> detail

komoda

nižší skříňový nábytek se zásuvkami . >> detail

komodifikace

redukce na zboží (prac. síla, půda, půjčování peněz na úrok), přeměna toho co normálně není zbožím (komoditou) na zboží. >> detail

komodita

druh zboží . >> detail

komodor, komodore

vyšší námořní nebo letecká hodnost . >> detail

komora

"1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře" . >> detail

komorbidita

stav, kdy se u pacienta vyskytuje více nemocí najednou. Viz také morbidita a multimorbidita.. >> detail

komorní

"1. vztahující se ke komoře; 2. intimní, jemný, vytříbený; 3. o malém počtu hudebních nástrojů" . >> detail

kompakce

stlačení. Například kompakce sedimentů, tedy stlačení sypkých usazenin dalšími, které se nakupily na ně.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.